MARSUPIO PONCHO
 
MARSUPIO LIDO J
 
BAMBINO
MARSUPIO FREAK 14
 
MARSUPIO TOBA 30
 
MARSUPIO Y 30
 
MARSUPIO OBERLAND 35
 
MARSUPIO NEVADA 40
 
MARSUPIO ENERGY 13
 
MARSUPIO CARRY BABY PRO
 
MARSUPIO CANDY
 
MARSUPIO SPLASH
 
MARSUPIO LIDO
 
MARSUPIO COMO
 
MARSUPIO PRISMA